Рік заснування - 1990
ІІІ рівень акредитації
Диплом державного зразка
Ліцензія МОН України
АЕ № 285590,
видана 23.01.2014 р.

Приватний вищий навчальний заклад

Донецький інститут соціальної освіти

Президент України
2
3
4
9
10

КАЛЕНДАР
проведення науково-практичних конференцій
на базі ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти»
у 2011-2012 н.р.

Статус конференціїНазва конференціїТермін проведенняВідповідальні особи
1 VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції наукової парадигми економіко-географічної освіти України» Грудень 2011 К.е.н., доц. каф. економіки та географії Яковлева Ю.К.
2 Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених «Економіко-географічна освіта і національна самосвідомість: актуальні проблеми їх формування» Березень 2012 К.е.н, зав. каф. економіки та географії Приходченко Т.А., ст. викл. Закотнюк О.Л.
3 Регіональна науково-практична конференція Психолого-педагогічні вектори формування особистості у сучасних умовах Квітень 2012 К.психол.н. Вакарев Є.С., зав.каф. психології, дошкільної та початкової освіти
4 V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених «Студентські філологічні студії початку ХХІ ст.» 12 квітня 2012 К.філол.н., доц.  Майборода Н.В. зав.каф. філології
5 Регіональна науково-практична конференція студентів і молодих учених «Масові комунікації: виміри, технології, конфігурації» Травень 2012 К.філол.н., доц.  Каїка Н.Є., зав.каф. журналістики

Учений секретар ПВНЗ «ДІСО»                                 доц. Н.В. Майборода

Організація та проведення наукових конференцій, семінарів, круглих столів

Однією з форм науково-дослідної роботи в Донецькому інституті соціальної освіти є проведення науково-практичних конференцій, семінарів, зустрічей, круглих столів. Кафедри інституту ПВНЗ «ДІСО» з іншими кафедрами українських вищих навчальних закладів, громадськими організаціями та установами ініціювали та провели:

МІЖНАРОДНІ науково-практичні конференції та семінари: «Від психоаналізу до прикладного психоаналізу» (листопад 2007 року, ДІСО, Міжнародна асоціація Фрейдова поля, Нова Лаканівська школа), «В.Ф. Шаталов: діалог поколінь. Філософський вимір шкільної та фахової освіти (до 80-річчя  від дня народження професора ДІСО)» (квітень 2007 року, ДІСО, ДонНУ), «Традиційне та нове у вивченні власних імен: Святогірські ономастичні читання» (жовтень 2007, 2006, 2005 рр., Інститут української мови НАН України, ДонНУ, ДІСО, ГДПІІМ), «Гуманна педагогіка. Ш.О. Амонашвілі» (квітень 2006, 2005 рр., ДІСО, АПН України), «Дитячий характер. Програма Ліди Ландрет» (листопад 2007, квітень 2006, жовтень 2005, квітень 2004, квітень, листопад 2003 рр., ДІСО, Даласький коледж (штат Техас, США), «40-річчя Донецької філологічної школи» (жовтень 2006 року, ДонНУ, ДІСО), «Символологія» (квітень 2003 року, ДІСО ДДПУ), «Поетика мистецького твору і проблеми його інтерпретації» (вересень 2003 року, ДІСО ДДПУ);

ВСЕУКРАЇНСЬКІ наукові конференції: «Географічна освіта та національна самосвідомість: актуальні проблеми їх формування» (березень 2010, 2009, 2008 років, ДІСО, МОН України, Донецьке відділення Українського географічного товариства), «Студентські філологічні студії початку ХХІ століття» (квітень 2010, 2008, 2006, 2004 років, ДІСО, МОН України), «Наукова парадигма географічної освіти України в ХХІ столітті» (грудень 2009, 2008, 2007, 2006 років, ДІСО, МОН України, Донецьке відділення Українського географічного товариства), «Шляхи вдосконалення професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів» (листопад 2007 року, ДІСО, МОН України, СДПУ, ДІППО), «Стратегія інноваційного розвитку системи географічної освіти України у ХХІ столітті» (березень 2007 року, ДІСО, МОН України, Донецьке відділення Українського географічного товариства), «Формування особистості сучасного педагога в контексті нової парадигми освіти» (травень 2005 року, ДІСО, АПН України), «Проектування сучасного процесу навчання» (травень 2005 року, ДІСО), «Витоки формування в учнів національної школи морально-духовних цінностей» (березень 2001 року, ДІСО, МОН України, АПН України), «Психологічні засади розвивального навчання  в освітніх системах різних країн» (жовтень 2001 року, ДІСО, МОН України);

РЕГІОНАЛЬНІ ТА МІЖВУЗІВСЬКІ науково-практичні конференції: «Сучасні психолого-педагогічні засади формування творчої особистості фахівця» (травень 2010 року, ДІСО), «Сучасні масові комунікації: виміри, технології, конфігурації» (травень 2010, 2009 років, ДІСО), «Особистість і мегаполіс: антропологічний аспект» (листопад 2009 року, ДІСО), «Н.Шаповал – державний діяч, учений, патріот (до 125-річчя з дня народження земляка)» (квітень 2007 року, Донецьке відділення НТШ, Донецька обласна універсальна бібліотека ім. Н.Крупської), «Актуальні проблеми розвитку географічної науки Донбасу в ХХІ столітті» (квітень 2006 року, ДІСО, МОН України, Донецьке відділення Українського географічного товариства), «Перша всеукраїнська газета «РАДА» і її роль у формуванні суспільної свідомості (до 100-річчя видання)» (листопад 2006 року, ДІСО), «Розвиток географічної науки в Україні і Донбасі у ХХІ столітті» (листопад 2005 року, травень 2004 року, ДІСО, МОН України, Донецьке відділення Українського географічного товариства), «Модернізація вищої освіти України і Болонський процес: досвід, традиції, проблеми, перспективи» (листопад-лютий 2004 року, ДІСО, ДОННТУ, ДІП),  «Свобода слова у ЗМІ» (квітень 2005 року, ДІСО);

ВИШІВСЬКІ науково-практичні конференції: «Новітній інтелект Донбасу: від навчання до професії» (травень 2009 року, ДІСО), «Освітня політика приватного ВНЗ: якість професійної підготовки та економічна стабільність в умовах світової кризи» (січень 2009 року), «Нетрадиційне і нове у соціально-гуманітарній картині світу» (квітень 2008 року, ДІСО), «Інноваційна модель розвитку приватного вищого навчального закладу Донецького регіону» (січень 2008 року, ДІСО), «Якість професійної освіти у приватному вищому навчальному закладі: національні і європейські стандарти» (січень 2007 року, ДІСО), «Європеїзація вищої освіти очима студентів: економічні, психолого-педагогічні, філологічні і соціальні аспекти» (квітень 2007 року, ДІСО), «Сучасна вища освіта у контексті європейської інтеграції» (січень 2006 року, ДІСО), «Актуальні проблеми гуманітарних і економічних наук у ХХІ сторіччі» (квітень 2006 року, ДІСО), «Самостійна робота студентів як складник якісної вищої освіти» (січень 2005 року, ДІСО), «Молодь і наука: сьогодення і майбутнє України, Донбасу, ДІСО» (квітень 2005 року, ДІСО), «VІІ, VІ, V ІV, ІІІ, ІІ, І наукові конференції студентів ДІСО» (квітень 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999 років, ДІСО), «ІІІ ІІ, І наукові конференції викладачів ДІСО» (січень 2004, 2003, 2002, ДІСО), «Шляхи зміцнення економічної безпеки України: теорія, практика, перспективи)» (квітень 2000 року, ДІСО).

За 20 років розвитку ПВНЗ «ДІСО» було організовано 67 наукових конференцій і семінарів: міжнародних – 16, всеукраїнських – 18, регіональних (міжвузівських) – 11, вишівських – 22. Проведені заходи дали змогу утвердити статус інституту як центра інновацій і інтелекту, поширити наукові здобутки колективу на різних рівнях (від вишівського до міжнародного), створити умови для апробації дисертаційних досліджень викладачами ПВНЗ «ДІСО», які здобувають наукові ступені, сприяти утворенню творчого наукового середовища у виші. Невипадково навесні 2007 року на підсумковій колегії МОН України у Харкові з питань розвитку науки наш інститут був відзначений міністром С. Ніколаєнком за високий рівень проведення наукових конференцій (// Освіта України. - № 16-17. – 27 лютого 2007 р. – С. 16).


<< < Октябрь 1998 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
календарь joomla

Корисні ресурси

6
7
8
concurs
osvita
Курсы НБУ на сегодня