Рік заснування - 1990
ІІІ рівень акредитації
Диплом державного зразка
Ліцензія МОН України
АЕ № 285590,
видана 23.01.2014 р.

Приватний вищий навчальний заклад

Донецький інститут соціальної освіти

Президент України
2
3
4
9
10

Професори, доценти кафедр інституту співпрацюють з ученими не тільки України, але й Європи. У таких країнах, як США, Іспанія, Швейцарія, Словаччина, Польща, Німеччина, Росія, Англія, Болгарія, Франція, Бельгія, давно визнали професіоналізм викладачів ДІСО. Міжнародна наукова діяльність здійснюється у межах укладених міжнародних угод з Варшавським університетом (березень 2008 року), Інститутом польської філології Подляської академії (квітень 2007 року), на основі особистих контактів учених ДІСО з провідними науковами установами Європи.

Формами спільної міжнародної діяльності є: 1) участь викладачів у наукових семінарах, конференціях, форумах; 2) робота в бібліотеках; 3) обмін науковцями для читання лекцій; 4) видання спільних наукових збірників і журналів; 5) стажування і підвищення кваліфікації; 6) виконання грантів та участь у міжнародних програмах.

Учасниками міжнародного наукового семінару «Сучасна теорія літератури і її дискурс» (м. Седльце (Польща)) стала делегація викладачів кафедри філології ДІСО (травень 2008 року). У ХХХVII щорічній міжнародній науковій конференції, яка проводилася у січні 2008 року Британським товариством з вивчення культурної спадщини ХVІІІ століття в Англії, стала  викладач кафедри перекладу і іноземних мов Волошкова Наталя Василівна. Конференція проходила в одному з коледжів Оксфордського університету. У її роботі взяли участь вчені з понад 30 країн світу (Великобританія, США, Франція, Німеччина, Італія, Румунія, Швеція та ін.). Матеріали виступу Волошкової Н.В. «Британські письменники про роль релігії в житті суспільства. Генрі Філдінг» - це результати її дисертаційних досліджень. Організатори конференції надали можливість Наталії Василівні попрацювати з фондом газет і журналів ХVІІІ століття у бібліотеці університету. Свої доповіді репрезентували світовій спільноті викладачі ДІСО Штепіна Тетяна Вадимівна і доц. Штепін Вадим Володимирович на міжнародній науковій конференції «Спектральна теорія і глобальний аналіз» у Німеччині (м. Ольденбург), а також на ІІ міжнародній науковій конференції з прикладної лінгвістики у Болгарії (м. Пловдив). У 2008 році викладачі інституту стали учасниками міжнародних наукових конференцій у Грузії (проф. Токій В.В.), Білорусі та Росії (проф. Полідович Ю.Б., проф. Токій В.В., Буржумова М.Ф.). Активними учасниками науково-методичної конференції з актуальних питань викладання іноземних мов в немовних вишах України, організованої  Британською радою й Асоціацією викладачів англійської мови в IATEFL, стали викладачі кафедри перекладу і іноземних ПВНЗ «ДІСО».

Щорічне стажування (2009, 2008, 2007, 2006 рр.) проходить старший викладач кафедри психології Мезіна Наталя Василівна у Паризькому госпіталі міжнародної психоаналітичної асоціації «Фрейдова поля» за психоаналізом Ж.Лакана.

До читання лекцій залучаються вчені не тільки українських (проф. Галич О.О., проф. Загнітко А.П., проф. Палихата Е.Я., проф. Кучерявий А.Г., проф. Свенцицька Е.М., проф. Солодухова О.Г., проф. Таранець В.І., проф. Токій В.В., проф. Шаповалов В.В.), але й зарубіжних вищих навчальних закладів (проф. Ковальов Р.Ф., Льюїс Гіттер, Лінда Ландрет) та ін. У жовтні 2008 року на факультеті психології і педагогіки відбувся відкритий лекторій для викладачів і студентів ПВНЗ «ДІСО» відомого на теренах Європи британського професора психології, педагога, талановитого лінгвіста, фахівця з дитячого аутизму  Ольги Богдашиної. Восени 2009 року ПВНЗ «ДІСО» вдруге зустрічав гостей з Англії, які провели відкриту лекцію з проблем дитячого аутизму. Студенти спеціальності «Переклад» мали можливість поспілкуватися з носіми англійської мови і практикувати розмовне мовлення.

У 2009 (жовтень), 2007 (жовтень),  2006 (квітень), 2005 (жовтень), 2004 (квітень), 2003 (квітень, листопад) роках  для студентів педагогічних спеціальностей інституту проводилися семінари за участю вчених з Даласького коледжу (штат Техас, США) «Дитячий характер». Делегацію американських колег очолила доктор психології Лінда Ландрет. Семінар став як для американських колег, так і для викладачів і студентів нашого інституту прикладом активного навчання основам психологічного і духовного здоров'я, методам аналізу практичних ситуацій і пошуку виходу з кризових ситуацій. Після роботи семінарів, студентам – учасникам були вручені методичні матеріали і сертифікати, які дають їм право самостійно проводити академічні заняття з проблем дитячого характеру.

Упродовж 2004/2006 років Донецький інститут соціальної освіти став організатором наукових семінарів для вчителів і студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів Донецької області з проблем гуманної педагогіки за участю академіка Російської академії педагогічних наук Амонашвілі Шалви Олександровича. Викладачі інституту беруть активну участь в Педагогічних читаннях, які щороку організовує Міжнародний центр Гуманної педагогіки під керівництвом Амонашвілі Ш.О. (Гаврилова О.В. та ін.). В інституті є лабораторія гуманної педагогіки, яка здійснює пошуково-просвітницьку діяльність вказаного напрямку педагогічної науки. Плідно працює у напрямку міжнародної співпраці нашого інституту професор кафедри педагогіки ПВНЗ «ДІСО», почесний доктор Академії педагогічних наук України, почесний президент літературно-історичної асоціації в Італії «Данте Алігьєрі», заслужений учитель України Шаталов Віктор Федорович. Зокрема Віктор Федорович є керівником авторського семінару «Інтенсивні методи навчання в середній школі», який щороку відбувається у м. Москві, Уфі, Стерлітамаці. Окрім цього, професор Шаталов В.Ф. є членом Асоціації педагогів-новаторів на базі Московського міського педагогічного університету. У Москві існує видавництво «Школа Шаталова».

  Інститут успішно співпрацює з Міжнародним науковим товариством ім. І.Фулбрайта – участь у наукових конференціях, обмін інформацією, проведення презентацій наукових грантів і стипендій для студентів ПВНЗ «ДІСО»; Міжнародним культурологічним центром «Дискавері».

Викладачі ПВНЗ «ДІСО» – активні учасники міжнародного наукового проекту, що фінансується фондом Курта Тухольського (м. Берлін, Німеччина), з видання монографії про відомого німецького поета, прозаїка і публіциста. У 2005 році книга була представлена читачам України і Німеччини під назвою «Творчість Курта Тухольського в контексті Європейської культури ХХ століття». Результатом плідної співпраці учених Донецького інституту соціальної освіти, Подляської академії в м. Седльце та австрійських колег став науковий переклад монографії відомого австрійського академіка Вольфганга Брецинки «Метатеорія виховання: вступ до основ науки про виховання і практичну педагогіку», фінансований фондом  Dr. Struckmann. Викладачі кафедри психології (Н.В Мезіна та ін.)  були запрошені для участі в міжнародній програмі «Родина для дитини» у місто Юджин (штат Орегон, США).

 Про наукову  співпрацю ДІСО з Інститутом філології Подляської Академії у м. Седльце (Польща)  У межах укладеної угоди між факультетом філології та журналістики Донецького інституту соціальної освіти (Україна) і Інститутом філології Подляської Академії (Польща), у якому вищі навчальні заклади об'єднали свої зусилля з метою загальної наукової діяльності, був опублікований перший випуск міжнародного наукового щорічника «CONVERSATORIA LINGUISTICA», у якому від ДІСО редакційну раду з мовознавства представляє кандидат філологічних наук Тетяна Єщенко. Презентація видання відбулася навесні минулого року в місті Седльце на міжнародному науковому семінарі, який був присвячений сучасним проблемам дискурсу. Від Донецького інституту соціальної освіти в ньому брала участь делегація кафедри філології (Л.М. Виговська та ін.).

   ДІСО є видавцем міжнародного наукового журналу «Миргород»

У травні минулого року опубліковано перший номер міжнародного наукового журналу «МИРГОРОД», засновником і видавцем якого є кафедра філології ДІСО (Україна), відділення славістики Лозаннського університету (Швейцарія) та Інститут польської філології Подляської Академії у м. Седльце (Польща). Профіль наукового часопису визначається питаннями літературознавства. Кожен випуск містить тематичну, дискусійну, бібліографічну рубрики. Зокрема у журналі висвітлюються питання про літературний твір у світлі філософії і філології діалогу, про поетичний конфлікт, про метод історико-філософського дослідження твору, про естетичну ілюзію та естетичну реальність, про можливість існування онтолітературознавства, про те, яке літературознавство можливе в ХХІ столітті і под. Журнал адресований славістам, видається двічі на рік (навесні і восени), має міжнародний номер ІSSN 1897-1431. Редакційну раду від ПВНЗ «ДІСО» представляє професор Гіршман М.М.

Європейська наукова інтеграція філологів:

Донецький інститут соціальної освіти (Україна), Університет Матея Белла (Словаччина),

Інститут польської філології Подляськой Академії (Польща)

Донецький інститут соціальної освіти є осередком науки, освіти і культури, у якому наукові дослідження тісно пов'язані з навчальним процесом. Так, у травні минулого року побачив світ перший номер міжнародного наукового щорічника «CONSEVATORIA LITTERARIA», видавцями якого є три європейські виші: Донецький інститут соціальної освіти (Україна, м. Донецьк), Університет Матея Белла (Словаччина, м. Банська Бистриця), Інститут польської філології Подляськой Академії (Польща, м. Седльце). Журнал має міжнародний номер ISSN 1897-1423, видається польською, українською, російською і словацькою мовами. «MIT, METOLOGIA, METOPOETYKA» - тема першого випуску наукового видання. У журналі опубліковані дослідження вчених ДІСО: О.С. Бердник «Образи греко-римської міфології у поемі Івана Домбровського «Дніпрові камені», Н.А. Дмитрієвої «Роль аліментарних мотивів у вивченні культури», І.В. Рябової «Наррація як проблема стилю» та ін. Студенти-філологи ДІСО тепер мають можливість під час підготовки дипломних робіт використовувати у ролі джерел наукові статті лінгвістів Європи і викладачів ДІСО.

 Великобританія – Україна, Бірмінгемський університет – ДІСО 

За запрошенням кандидата медичних наук, доцента Жовніренко Л.П., восени цього року в інституті відбувся лекторій Ольги Богдашиної, професора Бірмінгемського університету, фахівця з аутизму, члена Європейської асоціації «Аутизм - Європа», голови Всеукраїнського товариства сприяння сім'ям з дітьми-аутистами «Від відчаю до надії», керівника школи для дітей-аутистів, докторанта з психології в Шеффілдському університеті, автора трьох монографій з проблем аутизму, виданих в Лондоні і Філадельфії і перекладених шістьма європейськими мовами. Студентам ДІСО запам’яталася манера подання інформації, сподобалася англійська жвавість пані Богдашиної О., вразили приклади - реальні, справжні, високий професійний рівень лектора. Як висловилася кандидат психологічних наук Т.А. Вілюжаніна, «зустріч з О.Б. Богдашиною виявилася незвичайною – і за формою, і за змістом. Широке коло розглянутих проблеми - психологічних, медичних, педагогічних, етичних - зробили цю зустріч інформативною і значущою як для викладачів, так і для студентів. Ще одна цінність цієї бесіди полягає в тому, що вона надала можливість познайомитися зі світом аутичних людей, а це необхідно для того, щоб поводитися при зустрічі з ними гідно і людяно, позбавившись від негативних, ворожих і зверхніх стереотипів. Здивувало в О.Богдашиній повна відсутність шаблонності думок, стереотипного підходу до аутистів. В побутовому діалозі розкривалися фундаментальні проблеми аутизму – особливості сенсорики та мислення, труднощі спілкування і навчання аутистів, шляхи корекції і надання допомоги. Розповідь О.Богдашиної – це погляд на проблему не збоку, а зсередини, з використанням безпосереднього досвіду, підкріпленого теоретичною базою. Труднощі ж і проблеми аутистів залишаються їх власними проблемами.  Слово «аутист» означає в нашій країні людину, не здатну мислити, відчувати й адекватно сприймати навколишній світ, від якого бажано позбавитися, звільнитися, ізолювати від «нормальних» людей в інтернат або лікувальну установу. Своїм материнським подвигом (без зайвого пафосу!) і науково-професійною діяльністю О.Богдашина доводить, що можливості розвитку аутичних дітей пов'язані багато в чому з тим, наскільки теплими емоційно виявляються люди довкола, а ставлення до аутистів варіюється залежно від національно-культурних умов і традицій. І якби у нас в Україні аутичним дітям була б надана особлива підтримка, то багато хто з них міг би не просто здобути середню і вищу освіту, а й досягнути вершин обраної сфери знань (таких прикладів Ольга Борисівна навела безліч). Ольга Борисівна вразила мене життєлюбністю і оптимізмом, упевненістю в своїх силах, здатністю протистояти труднощам, свободою вибору  рішень. Це ерудований, оригінально мислячий, іронічний співбесідник, яка володіє широтою поглядів на світ і справжній, а не декларований гуманіст. Одним словом – талановита людина!» (Л.Жовніренко).

 ДІСО – осередок Донецького відділення  Українського географічного товариства

Центром Донецького відділення Українського географічного товариства, історія якого налічує 135 років (1873 р.), сьогодні є кафедра географії Донецького інституту соціальної освіти. З 2002 року його головою є доктор фізико-математичних наук, професор Токій В.В. Членами товариства є викладачі кафедри географії: доц. Тарасенко М.Г., доц. Титова А.П., проф. Таранець В.В., Благова І.Г., Хмельницька О.В., Ісаєва І.В., Ломтєва О.Є.та ін. Після майже 15-річної перерви (1986-2002 рр.) робота Донецького відділення була відновлена за ініціативою колективу кафедри географії ПВНЗ «ДІСО»: створений Статут і положення про роботу відділення, відновлений список його учасників з кількості кращих учених, викладачів вишів, вчителів і студентів Донецького регіону. Сьогодні Донецьке товариство налічує 84 фахівці з географії, у тому числі 33 – доктори і кандидати наук, 9 – вчителів шкіл, 42 – студенти. За цей час було організовано і проведено 8 всеукраїнських науково-практичних конференції:  «Наукова парадигма географічної освіти України в ХХІ столітті» (грудень 2009, 2008, 2007, 2006 рр., ДІСО, МОН України, Донецьке відділення Українського географічного товариства), «Стратегія інноваційного розвитку системи географічної освіти України в ХХІ столітті» (березень 2007 року, ДІСО, МОН України, Донецьке відділення Українського географічного товариства), «Географічна освіта і національна самосвідомість: актуальні проблеми їх формування» (березень 2010, 2009, 2008 року, ДІСО, МОН України, Донецьке відділення Українського географічного товариства), 3 регіональні науково-практичні конференції: «Актуальні проблеми розвитку географічної науки Донбасу в ХХІ столітті» (червень 2002, січень 2003, квітень 2006 року, ДІСО, МОН України, Донецьке відділення Українського географічного товариства). Про роботу Донецького відділення Українського географічного товариства був опублікований матеріал у всеукраїнському науковому віснику «Географія і туризм». Серед подальших перспектив розвитку Товариства – організувати первинну організацію вчителів географії Донецької області, розширити наукову співпрацю з іншими відділеннями Товариства, організувати науково-практичну конференцію національного рівня, участь учених з Донбасу в Географічному з'їзді тощо.


<< < Май 2005 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
календарь joomla

Корисні ресурси

6
7
8
concurs
osvita
Курсы НБУ на сегодня